Khách Sạn Bảy Tâm

NHÀ PHỐ BIỆT THƯ NHÀ CẤP 4 NỘI THẤT BẾP XINH THIẾT KẾ THI CÔNG DỰ ÁN VIDEO

Khách Sạn Bảy Tâm 1Khách Sạn Bảy Tâm 2
Khách Sạn Bảy Tâm 3Khách Sạn Bảy Tâm 4
Khách Sạn Bảy Tâm 5Khách Sạn Bảy Tâm 6
Khách Sạn Bảy Tâm 7Khách Sạn Bảy Tâm 8
Khách Sạn Bảy Tâm 9Khách Sạn Bảy Tâm 10
Khách Sạn Bảy Tâm 11Khách Sạn Bảy Tâm 12
Khách Sạn Bảy Tâm 13Khách Sạn Bảy Tâm 14
Khách Sạn Bảy Tâm 15Khách Sạn Bảy Tâm 16
Khách Sạn Bảy Tâm 17Khách Sạn Bảy Tâm 18
Khách Sạn Bảy Tâm 19Khách Sạn Bảy Tâm 20
Khách Sạn Bảy Tâm 21Khách Sạn Bảy Tâm 22
Khách Sạn Bảy Tâm 23Khách Sạn Bảy Tâm 24
Khách Sạn Bảy Tâm 25Khách Sạn Bảy Tâm 26
Khách Sạn Bảy Tâm 27Khách Sạn Bảy Tâm 28

Thông tin dự án

  • Đơn vị thiết kế & thi công: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ý Tưởng Hộp
  • Quy mô dự án: Khách sạn 13m x 18m, 3 tầng, 28 phòng
  • Địa điểm: Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận (gần bến xe Dinh Thầy Thím)
  • Chủ nhà: Anh Bảy Tâm
  • Năm: 2018