Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm “Lộ Thiên”

Một nhà tắm ngoài trời, ý tưởng có vẻ khá điên rồ nhưng lại mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Một không gian thư giãn với cây xanh, sỏi đá, tre trúc,… dễ dàng bắt gặp trong các thiết kế nhà ở khu vực nhiệt đới như nước ta. Tham khảo và chọn lọc những ý tưởng thiết kế tuyệt vời dưới đây để làm đẹp cho ngôi nhà của bạn.

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 1

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 2

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 3

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 4

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 5

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 6

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 7

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 8

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 9

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 10

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 11

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 12

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 13

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 14

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 15

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 16

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 17

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 18

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 19

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 20

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 21

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 22

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 23

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 24

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 25

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 26

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 27

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 28

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 29

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 30

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 31

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 32

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 33

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 34

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 35

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 36

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 37

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 38

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 39

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 40

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 41

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 42

Hòa mình vào thiên nhiên với không gian phòng tắm "Lộ Thiên" 43